Termékek Menü

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelés célja

A(z) NOACOM GROUP Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók (továbbiakban: Felhasználó) személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: https://www.parfumhaz.eu, továbbá a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.parfumhaz.eu/adatvedelem

Az Adatkezelő adatai:

 • Az Adatkezelő neve: NOACOM GROUP Kft.
 • Az Adatkezelő székhelye: 1132 Budapest, Váci út 16.
 • Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-344591
 • Az Adatkezelő adószáma: 26783396-2-41
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Az adatkezelő elérhetősége: info@parfumhaz.eu
 • A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
 • A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
 • A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, regisztráció nélküli vásárlók. A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

 • Név
 • Elérhetőség (telefon, email)
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Adattovábbítás során az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • GLS Hungary Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai
 • Foxpost Zrt. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai
 • OTP Mobil Kft. online bankkártyaelfogadási szoláltatást biztosító munkatársai
 • Barion Payment Zrt. online fizetési szoláltatást biztosító munkatársai
 • További pénzügyi és logisztikai szolgáltatást végző társaságok, amennyiben a Felhasználó a megrendelés során a felsoroláson kívüli szolgáltatók közül választ

A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • személyes adatainak helyesbítését
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

 

Cookie használat

A weboldal cookie-kat, azaz úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie-t”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-t” és „biztonsági cookie-t” használ, melyekhez előzetes hozzájárulás nem szükséges a Vevőtől.

A Felhasználónak lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjük Eszközök/Beállítások menüpontjában.

 

Google AdWords konverziókövetés

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: http://www.google.hu/policies/privacy

 

Google Analytics

A(z) parfumhaz.eu webáruház a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. e-mail) megkeresse.

Továbbá a Felhasználó jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+ stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+ stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

 

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a NOACOM GROUP Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A(z) parfumhaz.eu oldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól/Adatkezelőtől származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség szerint jogi úton érvényesítjük.

Keresés